Simple Management accounting

Din partner til en bedre økonomistyring

Simple is better

I Simple Management Accounting er det hensigten at gøre det simpelt for kunden at styre økonomien. At gøre det simpelt for kunden betyder, at kunden får frigivet mere tid til opgaver, som er værdiskabende for virksomheden. Men det betyder også, at kunden hurtigt kan få et klart overblik over økonomien. Ved at gøre det simpelt, får kunden de nødvendige informationer til at træffe de bedste strategiske beslutninger, så virksomheden opnår sine mål. Simple Management Accounting er din sparringspartner til en simpel og bedre økonomistyring.

simpleikon2

ydelser

Simple Management Accounting gør dit regnskab simpelt. Jeg hjælper med alt fra effektivisering af arbejdsgange til økonomistyring, så du får mere tid til at skabe værdi i din virksomhed. Her kan du se hvad jeg kan hjælpe dig med:

Økonomistyring

Økonomistyring er mere end et budget. Det handler om at aktiv styre virksomhedens økonomi i den ønskede retning. Det kan gøres ved at holde styr på aktiviteter og nøgletal, som stemmer overens med budgettet. Men det handler også om at se fremad og forudse økonomiske udfordringer, så man er parat til at imødekomme dem. Det kan fx være likviditets- eller ressourcemangel.

Effektivisering og digitalisering

Effektivitet er simple og optimale arbejdsgange, som øger produktiviteten i virksomheden. Ved hjælp af digitale
løsninger kan man mindske manuelle arbejdsgange, og få mere tid til at skabe værdi for sin virksomhed.

Rapportering

En rapport skal være med til at give et hurtigt og klart overblik over regnskabet, økonomien, om budgettet blev nået og hvor man kan skabe forbedringer. Dette overblik er vigtigt at have, når man skal opnå de forventninger og den strategi, som man har sat i virksomheden. Ved at benytte digitale løsninger, kan virksomheden få dette overblik i det sekund, som man trykker på bogfør.

Budgettering

Et budget er virksomhedens forventninger til en kommende periode. Derfor er det vigtigt at lægge et budget, som afspejler
virksomhedens strategi og forventning til fremtiden. Et budget hjælper virksomheden med at styre økonomien og ressourcer, men kan også hjælpe dig med at få adgang til flere finansieringskilder.

Bogføring

Bogføring handler om at registrere ens økonomiske bevægelser, hvilket indebærer at man har styr på bilag og bogføringsregler. Mange finder bogføring både tidskrævende og kedeligt, men bogføringen danner grundlag for rapporteringen og dermed
overblikket over virksomheden. Det er derfor vigtigt at bogføre korrekt, så ens grundlag er i orden. Ved hjælp af diverse inte-grationer kan dette gøres hurtigt og mere effektivt.

Indehaver

Adis Suhonjic

Mit navn er Adis Suhonjic, og jeg er indehaver af Simple Management Accounting. Gennem mit arbejde som regnskabsansvarlig i et eksternt 
bogholderi, samt mit arbejde i et start-up, har jeg fået en masse erhvervserfaring indenfor økonomi og forretningsforståelse. Jeg er meget ambitiøs og vil hele tiden lære noget nyt, hvorfor jeg ved siden af Simple Management Accounting læser en cand.merc.aud på Aarhus Universitet. Derudover går meget af min fritid på at sætte mig ind i digitale løsninger, økonomi og strategi. 
Kombinationen af teori og praksis giver mig en stor viden og en masse værktøjer, som jeg ønsker at bruge til at hjælpe andre virksomheder med gennem Simple Management Accounting.KONTAKT

Telefon

Luk menu